·    Aktualności   ·   Wydarzenia   ·    Szukaj    ·    Kontakt    ·        ·

 

W numerze 105 (2016) "Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych" ukazała się recenzja Katalogu inkunabułów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie [ link ] autorstwa Piotra Kardysia.

Dziękujemy za recenzję!

 

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie oraz Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie zapraszają na wystawę „Bogna Krasnodębska-Gardowska (1900-1986): Grafiki z kolekcji Gabinetu Rycin PAU", która będzie czynna od 8 maja do 14 lipca 2017 w godzinach pracy Archiwum.
Wystawę objął patronatem Prof. Stanisław Tabisz, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin.

[czytaj dalej]

 

 

Pani Profesor Ewa Małecka-Tendera i Pan Profesor Michał Tendera ofiarowali naszej Bibliotece dwa dzieła:
- Genera morborum ...pro gradu doctoris ... submittit Johannes Schröder. Upsalae, 1759.
- Tom drugi Poezyi Horacego przełożonych przez Marcina Fiałkowskiego. Wrocław: W.B. Korn, 1818.

Bardzo serdecznie dziękujemy za zasilenie tym darem naszego księgozbioru!

 

Serdecznie zapraszamy na nową wystawę w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie prezentującą archiwalne materiały ze zbiorów Archiwum i Biblioteki dotyczące darczyńców Polskiej Akademii Umiejętności. Wśród pokazanych na niej archiwaliów można znaleźć też wiadomości dotyczące darów na rzecz Biblioteki, zapisanych m.in. przez Cypriana Walewskiego.
Wystawa jest prezentowana w dniach 18 XI 2016 - 30 III 2017, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 15:00. [Czytaj dalej].

 

24 projekty architektoniczne Wawrzyńca Dayczaka z lat trzydziestych XX w., ze zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, prezentowane są na wystawie pt.: Lwów, 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Zobacz: http://www.ma.wroc.pl/pl/artykul/lwow%C2%A024-czerwca-1937-miasto-architektura-modernizm/

 

W grudniu 2016 r. Gabinet Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie otrzymał kolejny dar od profesora Krzysztofa Skórczewskiego. Dziękujemy za cenny dar.

 

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie oraz Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie zapraszają na wystawę "Krzysztof Skórczewski Miedzioryty Dar dla Gabinetu Rycin PAU", która będzie czynna od 8 maja do 6 czerwca 2016 w godzinach pracy Archiwum.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzin. [Czytaj dalej].

 

W dniach 2 marca – 8 maja 2016 zapraszamy do Międzynarodowego Centrum Kultury na wystawę Tempus fugit. O czasie i przemijaniu prezentującą dzieła odnoszące się do zagadnienia nieuchronnego upływu czasu, przemijania i popadania w zapomnienie. Temat ten, obecny w sztuce od stuleci, został ukazany przez pryzmat epoki Kartezujsza i Woltera uzupełniony wybranymi pracami polskich artystów XX wieku. Szeroki wybór rycin od XVI do XIX wieku, z kompozycjami martwych natur, alegorycznych figur cnót i wad, serii portretów i obrazów ruin niegdyś istniejących miast, pod różnymi kątami ukazuje upływ czasu. [Czytaj dalej].

 

Konserwacja zabytków języka polskiego ze zbiorów Hieronima Łopacińskiego.

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie zaprasza na wystawę dwóch rękopisów z kolekcji Hieronima Łopacińskiego, które w bieżącym roku zostały poddane konserwacji w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prezentowane są następujące rękopisy:

1) zbiór łacińskich kazań i żywotów świętych, spisany w Krakowie w połowie XV wieku i od początku bardzo intensywnie użytkowany, o czym świadczą liczne glossy polskie;

2) zbiór inwektyw i ubolewań z XVIII w, zawierający m.in. inwektywy na pijaństwo i pijaków czy na posyłanie synów do obcych krajów.

Rękopisy można oglądać w dniach od 1 do 18 grudnia 2015, w godzinach pracy Czytelni Głównej.

Zapraszamy [Czytaj dalej].

 

5 listopada 2015 r. w Małej Auli Polskiej Akademii Umiejętności miało miejsce uroczyste przekazanie przez Panią Annę Żulińską papierów rodziny Żulińskich z XIX i XX w., w tym dokumentów Tadeusza Żulińskiego, Piłsudczyka, komendanta Wojsk Polskich w Warszawie pod zaborem rosyjskim w 1914-1915 r., porucznika 3 pułku 1 Brygady Legionów, zmarłego 5 listopada 1915 r. w wyniku ran odniesionych w bitwie pod Kamieniuchą.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją fotograficzną oraz z artykułem Joanny M. Dziewulskiej Pamiątki po „Ludziach legendowych”. Dar Anny Żulińskiej dla Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie opublikowanym w T. 60 „Rocznika Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”.

Back to top