·    Aktualności   ·   Wydarzenia   ·    Szukaj    ·    Kontakt    ·        ·

 

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, Archiwum Nauki PAN i PAU oraz Alina Kalczyńska-Scheiwiller
zapraszają na wystawę „Seria oryginalnych grafik artystów polskich w opracowaniu Aliny Kalczyńskiej 1984–2014”.
Wystawa będzie czynna do 4 czerwca 2018

 

W drugiej edycji konkursu o dostęp do infrastruktury badawczej oferowanej przez Polskie Konsorcjum dla Badań nad Dziedzictwem Kulturowym E-RIHS.PL, nagrodzony został projekt:  Badanie Kancjonału Wawrzyńca z Giesek ze zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, którego kierownikiem jest dr Elżbieta Knapek

 

Zbiór starych druków wzbogacił się w styczniu 2017 r. cztery dzieła ofiarowane nam przez Pana Mirosława Kruszyńskiego.

Bardzo serdecznie dziękujemy za cenny dar.

 

W grudniu 2017 r. Gabinet Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie otrzymał kolejny dar od profesora Krzysztofa Skórczewskiego.

Dziękujemy za cenny dar.

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie pt.
Ryciny ornamentalne: ich bogactwo i niezwykłość

połączone z prezentacją

Katalogu grafiki ornamentalnej z wieku XVI
w zbiorach Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej
PAU i PAN w Krakowie

autorstwa Magdaleny Adamskiej

 

W numerze 105 (2016) "Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych" ukazała się recenzja Katalogu inkunabułów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie [ link ] autorstwa Piotra Kardysia.

Dziękujemy za recenzję!

 

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie oraz Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie zapraszają na wystawę „Bogna Krasnodębska-Gardowska (1900-1986): Grafiki z kolekcji Gabinetu Rycin PAU", która będzie czynna od 8 maja do 14 lipca 2017 w godzinach pracy Archiwum.
Wystawę objął patronatem Prof. Stanisław Tabisz, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin.

[czytaj dalej]

 

 

Pani Profesor Ewa Małecka-Tendera i Pan Profesor Michał Tendera ofiarowali naszej Bibliotece dwa dzieła:
- Genera morborum ...pro gradu doctoris ... submittit Johannes Schröder. Upsalae, 1759.
- Tom drugi Poezyi Horacego przełożonych przez Marcina Fiałkowskiego. Wrocław: W.B. Korn, 1818.

Bardzo serdecznie dziękujemy za zasilenie tym darem naszego księgozbioru!

 

Serdecznie zapraszamy na nową wystawę w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie prezentującą archiwalne materiały ze zbiorów Archiwum i Biblioteki dotyczące darczyńców Polskiej Akademii Umiejętności. Wśród pokazanych na niej archiwaliów można znaleźć też wiadomości dotyczące darów na rzecz Biblioteki, zapisanych m.in. przez Cypriana Walewskiego.
Wystawa jest prezentowana w dniach 18 XI 2016 - 30 III 2017, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 15:00. [Czytaj dalej].

 

24 projekty architektoniczne Wawrzyńca Dayczaka z lat trzydziestych XX w., ze zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, prezentowane są na wystawie pt.: Lwów, 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Zobacz: http://www.ma.wroc.pl/pl/artykul/lwow%C2%A024-czerwca-1937-miasto-architektura-modernizm/

Back to top