·    Aktualności   ·   Wydarzenia   ·    Szukaj    ·    Kontakt    ·        ·

 

 

Szanowni Państwo,


27 czerwca w Muzeum Narodowym – Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie odbył się wernisaż wystawy "Od stworzenia świata do apokalipsy", której narracja oparta jest na wyborze rycin z naszej kolekcji.

W wydarzeniu wzięli udział Prof. dr hab. Jan Ostrowski - prezes PAU, dr Agnieszka Fluda-Krokos - dyrektor naszej Biblioteki, oraz Magdalena Adamska - kierowniczka Gabinetu Rycin i kuratorka wystawy. Zapraszamy do Wilna na wyjątkową podróż poprzez dzieje ludzkości i świata przedstawione w pracach graficznych najznakomitszych mistrzów rytownictwa.

 

Szanowni Państwo,
 
Od 27 czerwca do 15 września br. możecie Państwo w Muzeum Narodowym – Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie podziwiać wystawę grafik z naszej kolekcji. "Od stworzenia świata do apokalipsy" ("From the creation of the world to the apocalypse"; „Nuo pasaulio sukūrimo iki apokalipsės“) to 226 rycin i 4 albumy z pracami najznakomitszych mistrzów grafiki.
 
 W dziełach rytowanych m.in. przez Martina Schongauera (1450–1491) i Albrechta Dürera (1471-1528) oraz rytowników odtwarzających rysunki Pietera Brueghela Starszego (1525–1569), Petera Paula Rubensa (1577–1640) czy Williama Hogartha (1697–1764) ułożonych na wileńskiej wystawie w pięć części - Świat Biblii, Świat mitologii i antyku, Świat jako alegoria, Świat poznawany i ujarzmiany, Koniec świata - obejrzycie Państwo kompletne serie rycin.
 
Jako całość były szczególnie poszukiwane przez zbieraczy, a dziś osiągają bardzo wysokie notowania na światowym rynku dzieł sztuki. Niektóre z zaprezentowanych rycin mają metrykę historyczną sięgającą schyłku XVI wieku. Ich wieloplanszowy charakter umożliwiał szerokie ukazanie tematu, w tym zwłaszcza narracji prezentujących różne wydarzenia i czyny bohaterów.
 
Kuratorką wystawy jest Kierowniczka Gabinetu Rycin - Magdalena Adamska, a sam pomysł, dbałość o dobór prac, merytoryczną stronę wydarzenia jest jednym z przykładów Jej ogromnej wiedzy na temat rycin i pasji, z jaką od lat się nimi zajmuje. 
 
Serdecznie zapraszamy do Wilna! 

 

 Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/share/A6nCFs5nWBpPRoHy/

W dniach 12–14 czerwca 2024 r. w Wilnie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa "Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość heraldyki: uniwersalność i interdyscyplinarność". Współorganizatorami wydarzenia są Instytut Historii Litwy, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie oraz Litewska Akademia Nauk. Referaty wygłoszą pracownicy naszej Biblioteki: dyrektorka dr Agnieszka Fluda-Krokos (członkini komitetu organizacyjnego), wicedyrektorka Monika Graczyk oraz dr Marcin Andrzej Klemenski.
 
Szczegółowy program konferencji można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/BibliotekaPAU/posts/pfb....
 
Rejestracja do udziału zdalnego dostępna jest pod adresem: https://byt.lt/cvhel.

Informujemy, że w wyniku naboru w ramach Priorytetu 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunku interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek w programie wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025” nasza Biblioteka znalazła się w gronie instytucji, które otrzymają system Alma i wyszukiwarkę Primo.

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Biblioteka Narodowa

Wdrożenie systemu Alma w bibliotekach

W dniach 15–16 czerwca 2023 r. serdecznie zapraszamy do Instytutu Historii Litwy na konferencję "Wilno i inne stolice europejskie przez pryzmat nauk pomocniczych historii", której jesteśmy współorganizatorem. Wydarzenie to jest organizowane z okazji 700-lecia Wilna.

Więcej szczegółów można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/BibliotekaPAU/posts/pfb....

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie została włączona do Ogólnokrajowej Sieci Bibliotecznej.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, a także wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.

Szanowni Państwo,

z ogromnym smutkiem przekazujemy informację o śmierci mgr Aleksandry Cieślar, która zmarła w dniu 25 kwietnia 2023 roku. Pani Aleksandra Cieślar była wieloletnim Członkiem Rady Naukowej Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie oraz Zastępcą Dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej.

Rodzinie i Przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy popularyzowanie wśród czytelników wiedzy odnośnie posiadanych przez nią zbiorów. Jedną z form jego realizacji jest organizowanie pokazów, których uczestnikami są przede wszystkim studenci, pracownicy instytucji naukowych oraz uczniowie. W bieżącym roku kalendarzowym (2023) pracownicy Biblioteki gościli w Czytelni Głównej, Czytelni Zbiorów Specjalnych, a także w Gabinecie Rycin następujące grupy: 

Dnia 16 marca 2023 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie w kadencji 2023-2026. Zarówno sprawozdanie za rok 2022 złożone przez Panią Dyrektor dr Agnieszkę Fludę-Krokos, jak i plan pracy na rok 2023 zostały jednogłośnie przyjęte przez Członków Rady. Skład Rady Naukowej dostępny jest pod adresem: http://biblioteka.pau.krakow.pl/o-bibliotece/rada-naukowa.

Wzorem roku poprzedniego i w tym dołączyliśmy do WOŚP. Celem 31. Finału jest wsparcie diagnostyki i leczenia sepsy. Na 9. aukcjach WOŚP w Krakowie znajdziecie Państwo m.in. specjalny pokaz naszych najcenniejszych zasobów, katalogi zbiorów i wystaw, gadżety. Serdecznie zapraszamy do licytowania.
 
3) zestaw katalogów rękopisów - https://allegro.pl/.../katalogi-rekopisow-biblioteki,
4) zestaw katalogów ekslibrisów - https://allegro.pl/.../zestaw-katalogow-ekslibrisow,

 

Back to top