·    Aktualności   ·   Wydarzenia   ·    Szukaj    ·    Kontakt    ·        ·

 

PAUart

Celem projektu PAUart jest udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców, ikonograficznych zbiorów artystycznych i naukowych przechowywanych w Polskiej Akademii Umiejętności. Począwszy od 2014 roku, sukcesywną digitalizacją i naukowym opracowaniem w ramach kierowanego przez mgr. Joannę M. Dziewulską projektu, objęte zostaną zbiory graficzne z Gabinetu Rycin i fotografie ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie oraz fotografie z Fototeki Lanckorońskich PAU i Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. W perspektywie długofalowej projekt zakłada digitalizację całości zbiorów, których liczba szacowana jest obecnie na około 240 tys. obiektów.

              www.pauart.pl

Katalog PAUart jest inicjatywą wspomagającą działalność na rzecz rozwoju oraz popularyzacji kultury i nauki, wpisującą się w pełni w misję Polskiej Akademii Umiejętności. Ma na celu upowszechnienie polskiego i kolekcjonowanego przez Polaków światowego dziedzictwa kulturowego. Realizacja zadania w bieżącym roku została dofinansowana z programu Dziedzictwo kulturowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Nr 43664/13).

 

Projekt został dofinansowany
ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Rękopisy Oskara Kolberga

Instytut Oskara Kolberga, dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zdigitalizował w Roku Kolberga 2014 całe archiwum rękopiśmienne Oskara Kolberga (z lat 1840-1890) przechowywane w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu i Bibliotece Naukowej PAN i PAU w Krakowie.

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/427337?tab=1

 

     

Drukarstwo Wielkopolskie XVI-XVIII w.

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa udostępnia zdigitalizowane w 2013 r. w Kolekcji Dziedzictwo Kulturowe Wielkopolski wybrane druki ze zbiorów Biblioteki Naukowej PAN i PAU w Krakowie.

 

          http://www.wbc.poznan.pl/publication/126023


Polona

W wyniku migracji zasobów Polskiej Biblioteki Internetowej do portalu Polona, udostępniamy za jego pośrednictwem wybrane stare druki z Biblioteki Naukowej PAN i PAU w Krakowie zdigitalizowane w latach 2003-2007.

 

https://polona.pl/

 

               

Back to top