·    Aktualności   ·   Wydarzenia   ·    Szukaj    ·    Kontakt    ·        ·

 

Rada Naukowa powołana jest jako organ doradczy dyrektora Biblioteki. Do zadań rady należy nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki, inicjowanie badań naukowych, ocena poziomu wydawnictw Biblioteki, opiniowanie projektu budżetu Biblioteki i zatwierdzanie sprawozdań z jej działalności, opiniowanie kandydatury na stanowisko Dyrektora, uchwalanie regulaminu i szczegółowych zasad udostępniania zbiorów. Członkowie Rady Naukowej wybierani są spośród członków Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk. Dnia 27.04.2015 powołano Radę Naukową na lata 2015-2018 w składzie:

Prof. dr hab. Krzysztof Baczkowski
Prof. dr hab. Szczepan Biliński
Dr hab. Ewa Danowska (sekretarz)
Mgr Ewa Dobrzyńska-Lankosz
Prof. dr hab. Julian Dybiec
Dr Karolina Grodziska

 Prof. dr hab. Irena Homola-Skąpska

Mgr Małgorzata Kremer
Mgr Krzysztof Krużel
Prof. dr hab. Jan Machnik
Dr Rita Majkowska

 Prof. dr hab. Jan M. Małecki

Prof. dr hab. Adam Małkiewicz
Prof. dr hab. Jan Michalik
Prof. dr hab. Edward Nęcka
Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk (przewodniczący)
Prof. dr hab. Jacek Purchla (wiceprzewodniczący)
Prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz
Prof. dr hab. Michał Turała

 Prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski

 

Back to top