·    Aktualności   ·   Wydarzenia   ·    Szukaj    ·    Kontakt    ·        ·

 

Rada Naukowa powołana jest jako organ doradczy dyrektora Biblioteki. Do zadań rady należy nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki, inicjowanie badań naukowych, ocena poziomu wydawnictw Biblioteki, opiniowanie projektu budżetu Biblioteki i zatwierdzanie sprawozdań z jej działalności, opiniowanie kandydatury na stanowisko Dyrektora, uchwalanie regulaminu i szczegółowych zasad udostępniania zbiorów. Dnia 26.04.2019 r. powołano Radę Naukową na lata 2019-2022 w składzie:

dr hab. Andrzej Betlej
prof. dr hab. Szczepan Biliński
mgr Aleksandra Cieślar
dr hab. Ewa Danowska
dr Agnieszka Fluda-Krokos
dr Adam Górski
prof. dr hab. Andrzej Jajszczyk
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
prof. dr hab. Piotr Krasny
dr hab. Wojciech Krawczuk
mgr Małgorzata Kremer
prof. dr hab. Adam Małkiewicz
prof. dr hab. Jan Michalik
prof. dr hab. Edward Nęcka
mgr Urszula Orłowska-Węgiel
prof. dr hab. Krzysztof Ożóg
dr hab. Janusz Pezda
prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk
prof. dr hab. Jacek Purchla
prof. dr hab. Piotr Sztompka

 

Back to top