·    Aktualności   ·   Wydarzenia   ·    Szukaj    ·    Kontakt    ·        ·

 

Rada Naukowa powołana jest jako organ doradczy dyrektora Biblioteki. Do zadań rady należy nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki, inicjowanie badań naukowych, ocena poziomu wydawnictw Biblioteki, opiniowanie projektu budżetu Biblioteki i zatwierdzanie sprawozdań z jej działalności, opiniowanie kandydatury na stanowisko Dyrektora, uchwalanie regulaminu i szczegółowych zasad udostępniania zbiorów. Dnia 16.03.2023 r. powołano Radę Naukową na lata 2023-2026 w składzie:

 

Ze strony PAU:

 

 1. mgr Magdalena Adamska
 2. dr hab. Andrzej Betlej
 3. prof. dr hab. Szczepan Biliński
 4. dr Agnieszka Fluda-Krokos
 5. mgr Monika Graczyk
 6. prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
 7. prof. dr hab. Wojciech Krawczuk
 8. prof. dr hab. Jan Michalik
 9. dr hab. Janusz Pezda
 10. prof. dr hab. Jacek Purchla

 

Ze strony PAN:

 

 1.  mgr Aleksandra Cieślar
 2. dr hab. Ewa Danowska
 3. prof. dr hab. Andrzej Jajszczyk
 4. prof. dr hab. Edward Nęcka
 5. prof. dr hab. Krzysztof Ożóg
 6. prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk
 7. dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ
 8. prof. dr hab. Piotr Sztompka
 9. prof. dr hab. Stanisław Waltoś
 10.  prof. dr hab. Karol Życzkowski

 

Back to top