Od 16 września 2014 roku uruchomiliśmy na naszej stronie zakładkę umożliwiającą zamawianie drogą elektroniczną pozycji z naszych księgozbiorów do Czytelni Głównej i do Czytelni Zbiorów Specjalnych. Szczegółowe informacje w zakładce katalog elektroniczny.

PAUart

23. 12. 2014

 

 

 

Zapraszamy na stronę internetową nowego projektu www.pauart.pl To katalog ikonograficznych zbiorów artystycznych i naukowych, będących własnością Polskiej Akademii Umiejętności, częściowo także Polskiej Akademii Nauk.

W bieżącym roku udostępniono w domenie publicznej 9000 obiektów, w tym 2500 rycin i 6500 fotografii. Wśród nich znajdują się arcydzieła dawnych mistrzów np. Albrechta Dürera, Rembrandta van Rijn, Jacques’a Callota oraz zdjęcia z kolekcji Stanisława Wyspiańskiego, Karola Lanckorońskiego, a także spuścizn Karoliny Lanckorońskiej i Wincentego Lutosławskiego. Szczególnej uwadze polecamy także albumy fotografii Bronisława Piłsudskiego z Sachalina i Michała Greima z Kamieńca Podolskiego, prezentujące wysokie walory naukowe i artystyczne.

Obiekty przechowywane są w zbiorach trzech jednostek współpracujących przy realizacji projektu: Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, Fototeki Lanckorońskich oraz Archiwum Nauki PAN i PAU.

Katalog będzie sukcesywnie rozbudowywany. W perspektywie długofalowej projekt zakłada digitalizację całości zbiorów ikonograficznych, których liczba szacowana jest obecnie na około 240 tys.

Katalog PAUart jest inicjatywą wspomagającą działalność na rzecz rozwoju oraz popularyzacji kultury i nauki, wpisującą się w pełni w misję Polskiej Akademii Umiejętności. Ma na celu upowszechnienie polskiego i kolekcjonowanego przez Polaków światowego dziedzictwa kulturowego. Realizacja zadania w bieżącym roku została dofinansowana z programu Dziedzictwo kulturowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Nr 43664/13) .

Rok Oskara Kolberga

23. 12. 2014

Rękopisy Oskara Kolberga

Ważna informacja

7. 11. 2014

Z przykrością informujemy, że z powodu remontu magazynów zbiór
starych druków będzie niedostępny od 15 sierpnia do 31 grudnia 2014 r.