22-23 grudnia 2014 (pon – wt) Biblioteka czynna w godz. 8.00-15.00
24 grudnia 2014 (śr) Biblioteka nieczynna
27 grudnia 2014 (sb) Biblioteka nieczynna
29-30 grudnia 2014 (pon – wt) Biblioteka czynna w godz. 8.00-15.00
31 grudnia 2014 (śr) Biblioteka czynna w godz. 8.00-13.00
2 stycznia 2015 (pt) Biblioteka czynna w godz. 8.00-15.00
3 stycznia 2015 (sb) Biblioteka nieczynna
5 stycznia 2015 (pon) Biblioteka czynna w godz. 8.00-15.00

Ważna informacja

7. 11. 2014

Z przykrością informujemy, że z powodu remontu magazynów zbiór
starych druków będzie niedostępny od 15 sierpnia do 31 grudnia 2014 r.

Od 16 września 2014 roku uruchomiliśmy na naszej stronie zakładkę umożliwiającą zamawianie drogą elektroniczną pozycji z naszych księgozbiorów do Czytelni Głównej. Szczegółowe informacje w zakładce katalog elektroniczny.

PROGRAM UNESCO „PAMIĘĆ ŚWIATA”
I EDYCJA LISTY KRAJOWEJ

17 października 2014 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, z udziałem Prezydenta Bronisława Komorowskiego i Pani Minister Małgorzaty Omilanowskiej odbędzie się uroczysta inauguracja I edycji Listy Krajowej Programu UNESCO „Pamięć Świata”.
Program ten, którego uczestnikiem Polska jest od 1993 r., obejmuje tworzenie światowej listy dokumentów (też: zespołów i kolekcji) o szczególnej wartości dla dziedzictwa kulturowego ludzkości. Ówczesna Biblioteka PAN w Krakowie zgłosiła kilkanaście obiektów; Krajowy Komitet Programu zakwalifikował w 1996 r. dwa z nich: zespół akt Komisji Edukacji Narodowej oraz Opis żupy bocheńskiej i wielickiej. W 2007 r. na światowej liście Programu „Pamięci Świata” znalazł się zespół akt Komisji Edukacji Narodowej (rkps sygn. 2220).
W 2008 r. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych podjęła intensywne prace nad przygotowaniem Krajowej Listy Programu „Pamięć Świata”, rozsyłając ankiety ewidencyjne dla zgłaszanych pozycji. Według założeń Komitetu, przede wszystkim miały się na niej znaleźć obiekty proponowane uprzednio jako kandydatury do listy światowej. We wrześniu 2012 r. Krajowy Komitet zwrócił się do Biblioteki o przedstawienie jednej kandydatury; wybór padł na Opis żupy bocheńskiej i wielickiej (rkps sygn. 942), będący najstarszą zachowaną XVI-wieczną kopią manuskryptu powstałego w 1518 r. w związku z porządkowaniem obu kopalni przez Jana Bonera, znakomitego zarządcę skarbu Jagiellonów. Z wyglądu niepozorny, liczący 81 kart obiekt, to precyzyjny opis struktury wewnętrznej i funkcjonowania tego olbrzymiego, zatrudniającego ponad 1000 osób, scentralizowanego przedsiębiorstwa, jednego z największych w Europie. Opis ten jest dokumentem unikatowym, nie mającym odpowiedników w europejskiej literaturze ekonomicznej.

18 i 19 października (sobota i niedziela) rękopis będzie eksponowany w sali wystawowej Biblioteki Jagiellońskiej (wejście boczne od strony Muzeum Narodowego – ul. Kadrówki) w godz. 10-14.
Zapraszamy