14-16 kwietnia 2014 Biblioteka czynna w godz. 8.00-15.00
17 kwietnia 2014 Biblioteka czynna w godz. 8.00-14.00
18-19 kwietnia 2014 Biblioteka nieczynna
22-25 kwietnia 2014 Biblioteka czynna w godz. 8.00-15.00
26 kwietnia 2014 Biblioteka czynna w godz. 8.00-14.00
28-30 kwietnia 2014 Biblioteka czynna w godz. 8.00-15.00
1-3 maja 2014 Biblioteka nieczynna

KOBIETA – WIEDZA – WŁADZA. Społeczna rola kobiet na przestrzeni wieków. Wydarzenie rozpocznie się 8 marca 2014 r., konferencją w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie.
Konferencji towarzyszyć będzie wernisaż ekspozycji tematycznej WIEDZA – WŁADZA, w Sali Michałowskiego, Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach. Prezentowane na wystawie unikalne grafiki i ryciny pochodzą z kolekcji Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej oraz Muzeum Narodowego w Krakowie.
Autorką scenariusza wystawy jest dr Anna Olszewska.
Czas trwania ekspozycji od 8 do 23 marca 2014 r
Serdecznie zapraszamy!

Ukazał się nowy 58. tom Rocznika Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie zawierający artykuły i edycje źródłowe, prezentujące jej zbiory.

Ukazał się kolejny tom Katalogu Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie . Szkoła Niderlandzka XVI, XVII I XVIII W. Cz. VIII: Romeyn de Hooghe – Frans Huys.
Katalog opracowała Anna Olszewska.