·    Aktualności   ·   Wydarzenia   ·    Szukaj    ·    Kontakt    ·        ·

 

W grudniu 2016 r. Gabinet Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie otrzymał kolejny dar od profesora Krzysztofa Skórczewskiego. Dziękujemy za cenny dar.

 

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie oraz Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie zapraszają na wystawę "Krzysztof Skórczewski Miedzioryty Dar dla Gabinetu Rycin PAU", która będzie czynna od 8 maja do 6 czerwca 2016 w godzinach pracy Archiwum.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzin. [Czytaj dalej].

 

W dniach 2 marca – 8 maja 2016 zapraszamy do Międzynarodowego Centrum Kultury na wystawę Tempus fugit. O czasie i przemijaniu prezentującą dzieła odnoszące się do zagadnienia nieuchronnego upływu czasu, przemijania i popadania w zapomnienie. Temat ten, obecny w sztuce od stuleci, został ukazany przez pryzmat epoki Kartezujsza i Woltera uzupełniony wybranymi pracami polskich artystów XX wieku. Szeroki wybór rycin od XVI do XIX wieku, z kompozycjami martwych natur, alegorycznych figur cnót i wad, serii portretów i obrazów ruin niegdyś istniejących miast, pod różnymi kątami ukazuje upływ czasu. [Czytaj dalej].

 

Konserwacja zabytków języka polskiego ze zbiorów Hieronima Łopacińskiego.

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie zaprasza na wystawę dwóch rękopisów z kolekcji Hieronima Łopacińskiego, które w bieżącym roku zostały poddane konserwacji w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prezentowane są następujące rękopisy:

1) zbiór łacińskich kazań i żywotów świętych, spisany w Krakowie w połowie XV wieku i od początku bardzo intensywnie użytkowany, o czym świadczą liczne glossy polskie;

2) zbiór inwektyw i ubolewań z XVIII w, zawierający m.in. inwektywy na pijaństwo i pijaków czy na posyłanie synów do obcych krajów.

Rękopisy można oglądać w dniach od 1 do 18 grudnia 2015, w godzinach pracy Czytelni Głównej.

Zapraszamy [Czytaj dalej].

 

5 listopada 2015 r. w Małej Auli Polskiej Akademii Umiejętności miało miejsce uroczyste przekazanie przez Panią Annę Żulińską papierów rodziny Żulińskich z XIX i XX w., w tym dokumentów Tadeusza Żulińskiego, Piłsudczyka, komendanta Wojsk Polskich w Warszawie pod zaborem rosyjskim w 1914-1915 r., porucznika 3 pułku 1 Brygady Legionów, zmarłego 5 listopada 1915 r. w wyniku ran odniesionych w bitwie pod Kamieniuchą.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją fotograficzną oraz z artykułem Joanny M. Dziewulskiej Pamiątki po „Ludziach legendowych”. Dar Anny Żulińskiej dla Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie opublikowanym w T. 60 „Rocznika Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”.

 

Z radością informujemy, że 17 października 2014 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się z udziałem Pani Minister Małgorzaty Omilanowskiej uroczysta inauguracja I edycji Listy Krajowej Programu UNESCO „Pamięć Świata”. Wśród wpisanych na nią obiektów znalazł się Opis żupy bocheńskiej i wielickiej (rkps sygn. 942), będący najstarszą zachowaną XVI-wieczną kopią manuskryptu powstałego w 1518 r. w związku z porządkowaniem obu kopalni przez Jana Bonera, znakomitego zarządcę skarbu Jagiellonów. Z wyglądu niepozorny, liczący 81 kart obiekt, to precyzyjny opis struktury wewnętrznej i funkcjonowania tego olbrzymiego, zatrudniającego ponad 1000 osób, scentralizowanego przedsiębiorstwa, jednego z największych w Europie. Opis ten jest dokumentem unikatowym, nie mającym odpowiedników w europejskiej literaturze ekonomicznej. [Czytaj dalej].

Zachęcamy do obejrzenia relacji z wydarzenia na stronie TVP.

Ostatnie zasyłam pożeganie… Grypsy Romana Żulińskiego dla Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.

 

5 sierpnia 2014 o godzinie 13:30 w Małej Auli PAU odbyło się uroczyste przekazanie przez Panią Annę Żulińską daru dla Biblioteki: Grypsów pisanych przez Romana Żulińskiego w Cytadeli w przededniu śmierci, 4 sierpnia 1864 r.

Uroczystość odbyła się w 150-lecie śmierci pięciu członków Rządu Narodowego: Romualda Traugutta, Jana Jeziorańskiego, Rafała Krajewskiego, Józefa Toczyskiego i Romana Żulińskiego.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wydaną pod red. nauk. dr Karoliny Grodziskiej publikacją Ostatnie zasyłam pożegnanie… opisującą ten niezwykły dar.

 

W lipcu 2014 r. Pan Prof. dr hab. Jan Machnik, członek PAU, delegat Rady PAU, ofiarował do zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie unikatowe, rękopiśmienne czasopismo frontowe „Tygodnik Okopowy” z września 1915 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Pana Profesora pt. O „Tygodniku Okopowym” w Legionach Polskich, który ukazał się T. 59 „Rocznika Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” oraz ze zdigitalizowaną wersją tego daru.

Back to top