·    Aktualności   ·   Wydarzenia   ·    Szukaj    ·    Kontakt    ·        ·

 

 

Zasady recenzowania  (wg wytycznych MNiSW)

Do oceny każdego artykułu w powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

Autor (autorzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).

Recenzent podpisuje deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Nazwiska recenzentów dopisywane są do listy recenzentów opublikowanej na stronie internetowej Rocznika, już po oddaniu materiału do druku.

 

 

Kwestionariusz recenzji artykułu

(pobierz formularz - kliknij tutaj)

 

 

Recenzenci

lata 2014-2016:

 • Dr hab. Ewa Danowska
 • Prof. dr hab. Halina Florkowska-Frančić
 • Dr Karolina Grodziska
 • Dr hab. Anna Gruca
 • Prof. dr hab. Jan Michalik
 • Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg
 • Dr hab. Kazimierz S. Ożóg
 • Prof. dr hab. Urszula Perkowska
 • Dr Janusz Pezda
 • Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk

 

lata 2017-2018:

 • Dr hab. Ewa Danowska
 • Dr Karolina Grodziska
 • Prof. dr hab. Stanisław Grodziski
 • Dr hab. prof. UJ Anna Gruca
 • Dr hab. prof. UJ Janusz Pezda
 • prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk

 

 

Back to top