·    Aktualności   ·   Wydarzenia   ·    Szukaj    ·    Kontakt    ·        

 

Właśnie otrzymaliśmy wiadomość o dofinansowaniu przez MKiDN (w ramach programu Wspieranie działań muzealnych 2017) publikacji katalogu rycin ornamentalnych z XVI wieku przechowywanych w naszym Gabinecie Rycin.

Katalog powstał jako wszechstronne opracowanie cennego zespołu szesnastowiecznych rycin ornamentalnych uwzględniające najnowsze badania w tej dziedzinie oraz problematykę wzorów graficznych. Uwzględnia m.in. prace autorstwa Albrechta Dürera, plansze Virgila Solisa chętnie wykorzystywane przez kolejnych twórców, kartusze projektowane przez Jacoba Florisa mistrza ornamentu okuciowego czy obramienia wpływowego francuskiego rytownika Jacques Androuet Du Cerceau, dekoracje naczyń złotniczych niemieckiego złotnika Hansa Hirtza. Notom towarzyszyć będą liczne ilustracje wykonane w Pracowni Reprograficznej Biblioteki przez Jakuba Chojnackiego.

Kierownikiem grantu jest Magdalena Adamska, kurator dwóch wystaw w MCK w Krakowie (Wina i kara, Praca kobiety nigdy się nie kończy), od lat zajmująca się problematyką rycin ornamentalnych, publikująca już studia na temat poszczególnych zespołów rycin (m.in. w „Roczniku Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, t. 48, 55).

 

 

        

 

Back to top