·    Aktualności   ·   Wydarzenia   ·    Szukaj    ·    Kontakt    ·        ·

 

Magdalena Adamska
Katalog grafiki ornamentalnej z wieku XVI w zbiorach Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie
Polska Akademia Umiejętności
Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Kraków 2017
456 s., 702, [6] il., 30 x 24 cm
ISBN 978-83-7676-277-7

 

Ukazujący się właśnie katalog stanowi pierwsze tak obszerne opracowanie dotyczące grafiki ornamentalnej podjęte w języku polskim.

Bogaty materiał zebrany w 679 notach katalogowych Autorka podzieliła na sześć kategorii: Ornamenty, Rzemiosło artystyczne, Dekoracje architektoniczne i mała architektura, Sztuka książki, Karty do gry oraz Przedstawienia natury. W tych ramach, w układzie chronologicznym opisano ryciny istotne dla śledzenia przemian i ewolucji szesnastowiecznych mód ornamentalnych, ich recepcji oraz powtarzania w następnych stuleciach.
Tematyczne ujęcie, zaproponowane w katalogu, ujawniło bogactwo zbiorów Gabinetu Rycin w zakresie grafiki ornamentalnej. Wśród opisanych prac, obok rzadkiej odbitki Alfabetu figuralnego Petera Flötnera, są dzieła norymberskich małych mistrzów, dwie serie niderlandzkich Grotesek wg Jacoba Florisa czy unikatowe karty do gry Balthasara van den Bos. Dużą grupę stanowią – niezwykle rzadko spotykane w zbiorach polskich – ryciny francuskie, m. in. kartusze Jacquesa Androuet Du Cerceau i kompletna seria Pierścieni Pierre’a Woeiriota.
W komentarzach starano się poruszyć różnorodne problemy dotyczących czasu powstania odbitek, ich skomplikowanych losów, walorów artystycznych oraz użyteczności w praktyce warsztatowej nowożytnych artystów – malarzy, snycerzy, złotników.

 

     

 

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Back to top