Informujemy, że z powodu aktualizacji systemu, w dniach 1-17 sierpnia 2016 r. katalog elektroniczny będzie nieczynny.

25 lipca (poniedziałek) – 30 lipca (sobota) — Biblioteka będzie nieczynna
15 sierpnia (poniedziałek) – 3 września (sobota) — Biblioteka będzie nieczynna

Od stycznia 2016 roku zakończyliśmy opracowanie wydawnictw zwartych na tradycyjnych kartach katalogowych. W związku z tym informujemy Czytelników o konieczności posługiwania się katalogiem
w wersji elektronicznej, dostępnym online za pośrednictwem strony Biblioteki.
Wydawnictwa ciągłe należy wyszukiwać głównie w katalogu tradycyjnym.

W dniach 2 marca – 8 maja 2016 zapraszamy na wystawę Tempus fugit. O czasie i przemijaniu prezentującą dzieła odnoszące się do zagadnienia nieuchronnego upływu czasu, przemijania i popadania w zapomnienie. Temat ten, obecny w sztuce od stuleci, został ukazany przez pryzmat epoki Kartezujsza i Woltera uzupełniony wybranymi pracami polskich artystów XX wieku. Szeroki wybór rycin od XVI do XIX wieku, z kompozycjami martwych natur, alegorycznych figur cnót i wad, serii portretów i obrazów ruin niegdyś istniejących miast, pod różnymi kątami ukazuje upływ czasu.

W Galerii MCK prezentowane są ryciny m.in. Giovanniego Battisty Piranesiego, Egidiusa Sadelera, Hendrika Hondiusa, Richarda Earloma, Valentina Greena czy Giovanniego Benedetto Castiglione. Skupiają się one wokół trzech zagadnień: motywu vanitas, trwania i nietrwałości. Kontrapunktem dla historycznych przedstawień są wybrane prace polskich dwudziestowiecznych konceptualistów: Romana Opałki, Stanisława Dróżdża i Zygmunta Rytki. Ich prace, z pogranicza figuracji i form abstrakcyjnych, dopełniają ekspozycję o współczesne rozumienie zagadnienia czasu i przemijania.

Wystawa jest dziesiątą prezentacją graficzną przygotowaną we współpracy z Biblioteką Naukową PAU i PAN w Krakowie. Towarzyszy jej dwujęzyczny album.

Kurator wystawy – dr Anna Olszewska

Program edukacyjny

Program towarzyszący

Realizowany przez Bibliotekę Naukową PAU i PAN w Krakowie w 2015 r. projekt konserwacji najwartościowszych zabytków języka polskiego z kolekcji Hieronima Łopacińskiego jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zarząd PAU podjął w br. uchwałę o nieodpłatnym udostępnieniu zdigitalizowanych zbiorów ikonograficznych publikowanych na stronie internetowej PAUart Katalog zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności (www.pauart.pl). Do końca br. opublikowanych zostanie 15 000 obiektów z około 265 000, m. in. grafiki Albrechta Dürera, Rembrandta van Rijn, Stefano della Belli, warsztatu P. P. Rubensa, fotografie z podróży dookoła świata Karola Lanckorońskiego, rysunki i akwarele C. Norwida, portrety uczonych i twórców, przedstawicieli świata artystyczno-literackiego, działaczy politycznych, gospodarczych i społecznych, zdjęcia ze spuścizn różnych rodzin i rodów np. Karoliny Lanckorońskiej, fotografie zabytków i reportażowe z okresu I wojny światowej. Obiekty przechowywane są w zbiorach jednostek wchodzących w strukturę PAU, tj. w Zbiorach Specjalnych i Gabinecie Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, Fototece Lanckorońskich PAU oraz Archiwum Nauki PAN i PAU. Obecnie zbliżamy się do zakończenia realizacji 2 etapu projektu, który jak w roku poprzednim współfinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Umożliwiono pobranie digitalizatów wprost ze strony PAUart, w średniej jakości, bez znaków wodnych i innych zabezpieczeń oraz zapisanie na dysku użytkownika. Co istotne, do celów naukowych (w tym publikacji), PAU udostępniać będzie również nieodpłatnie wizerunki cyfrowe obiektów w wysokiej rozdzielczości. W celu zapoznania się z warunkami korzystania zachęcam do odwiedzenia strony PAUart, podstrona Polityka otwartości (www.pauart.pl/app/content/opennessPolicy)
Katalog będzie sukcesywnie rozwijany i wzbogacany o kolejne obiekty o charakterze artystycznym i naukowym z ww. zbiorów w miarę pozyskiwania nowych środków, a także o zasoby innych instytucji i osób prywatnych, które przystąpią do współpracy. Polska Akademia Umiejętności, promując otwarty dostęp do źródeł polskiego i światowego dziedzictwa kulturowego żywi nadzieję, że udostępniany zasób przyczyni się do rozwoju badań naukowych w wielu dziedzinach, a także posłuży do celów edukacyjnych, inspirując nauczycieli, uczniów, wykładowców, studentów i miłośników sztuki do jego kreatywnego wykorzystania.
Aby obejrzeć film kliknij

więcej >>
Kontakt >>